Meer vrouwen in topfuncties met tools van Tangram

1961

De onlangs opgerichte Stichting Topvrouwen moet er voor gaan zorgen dat het aantal vrouwelijke commissarissen en bestuurders in het bedrijfsleven verder en sneller doorgroeit. Tangram is hierbij aangesteld om het initiatief te ondersteunen met haar werving-en-selectiesoftware.

Platform voor kandidaten, searchbureaus en bedrijven

Op de website topvrouwen.nl kunnen kandidaten die willen toetreden tot de raad van bestuur, raad van commissarissen van een grote onderneming of raad van toezicht van grote organisaties, zich aanmelden. Het platform geeft ook toegang tot de database voor bedrijven en executive searchbureaus. Daarnaast wordt de bezoeker een overzicht geboden van informatiebronnen over “de weg naar de top”, advies over training en coaching en inspirerende verhalen.

Diversiteit draagt bij aan het innovatief vermogen

Het belang van meer vrouwen aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven is groot. Diversiteit draagt in belangrijke mate bij aan het innovatieve en wendbaar vermogen van bedrijven. De groei van het aantal vrouwen aan de top verloopt echter te langzaam en een versnelling is nodig waarbij alle partijen – bedrijven, executive search, mannen en vrouwen- worden betrokken. De database ontsluit het potentieel aan vrouwelijk talent dat in Nederland aanwezig is en stelt ze in staat de volgende stap te zetten. Marry de Gaay Fortman, voorzitter van de Stichting Topvrouwen licht het belang van het initiatief als volgt toe: “Bedrijven en headhunters die op zoek zijn naar board ready topvrouwen, kunnen hier hun voordeel mee doen en zo zeker stellen dat de long- én de shortlist voldoende vrouwelijke kandidaten bevat bij nieuwe benoemingen.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website.

Tangram is hierbij aangesteld om het initiatief te ondersteunen met haar werving-en-selectiesoftware.