Rijksoverheid gaat breed werven met nieuw recruitmentsysteem: ‘Prachtige mijlpaal’

2472
Rijksoverheid gaat breed werven met nieuw recruitmentsysteem: ‘Prachtige mijlpaal’

‘WenS’ is de nieuwe, gezamenlijke oplossing die het werving- en selectieproces binnen de Rijksoverheid ondersteunt. De Rijksoverheid koos via een tender voor de SAP SuccessFactors oplossing van Launch! HCM.

Waarom

Door de vraag naar medewerkers uit de diverse organisaties binnen de overheid te bundelen, ontstaat een enorme gezamenlijke wervingskracht. Hiermee wordt getracht het solliciteren binnen het Rijk eenvoudiger te maken, zo valt te lezen op de website van de overheid. Op de website van de Rijksoverheid valt te lezen dat dit een groter aanbod van potentiële medewerkers en een snellere invulling van openstaande vacatures oplevert. Ook is er sprake van een groot voordeel voor HR-adviseurs, want zij hebben real-time inzicht in HR-data en -analytics. Dit leidt tot betere effectiviteit van wervingscampagnes. Voor sollicitanten wordt solliciteren bij en binnen het Rijk eenvoudiger, zo wordt verondersteld.

Eenvoudiger maken

Er wordt nu gestart met de implementatie van de rijksbrede Werving en Selectie oplossing bij het Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, Dienst Justitiële Inrichtingen, Expertisecentrum Organisatie en Personeel en de Belastingdienst. Ook de overige departementen worden uitgenodigd om zich aan te sluiten. De oplossing moet in 2019 operationeel zijn.

Succes

Mano Radema, programmanager van WenS, is erg blij met de samenwerking. “Met de ondertekening van het aanbestedingscontract zijn we weer een stap dichterbij de implementatie van de rijksbrede Werving en Selectie oplossing gekomen. Daarmee willen we bijdragen aan een slagvaardige en kostenbewuste Rijksdienstverlening. Een prachtige mijlpaal waar alle betrokken partijen nauw voor samen hebben gewerkt, en met succes.”

Vertrouwen

“Door het enthousiasme en de positiviteit binnen het projectteam zijn we klaar om volgende belangrijke stappen te nemen. Zo zijn we momenteel volop bezig met workshops ter voorbereiding van de implementatie en voeren we gesprekken om samen met èn bij nog meer departementen deze oplossing uit te rollen. Ik kijk met veel vertrouwen en plezier uit naar het vervolg binnen het project”, aldus Radema.

Bron hoofdbeeld: Mano Radema