Recruitmentsystemen blijven belangrijk voor impactvolle recruitment

2323
Recruitmentsystemen blijven belangrijk voor impactvolle recruitment

Recruitmentsystemen blijven ook in 2016 belangrijk voor recruiters om hun doelstellingen te behalen. Direct en indirect draagt een recruitmentsysteem bij aan het vervullen van meer vacatures, het aanleggen van talentpools en het verbeteren van de candidate experience. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek de Stand van Werven van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

Meer vacatures, meer budget en meer impact

50% van de ondervraagden verwacht in 2016 meer aannames en 55% meer instroom. Meer dan één op de drie wervingsprofessionals (36%) verwacht dat zij meer budget hebben en 1 op de 6 minder. Met de aantrekkende economie en de toenemende krapte, zou dit ook zomaar eens groter kunnen worden in de loop van 2016. Vervolgens is het interessant om te kijken waar dit extra budget dan in wordt geïnvesteerd. Meer employer branding (70%),
social media (67%) en aandacht voor vacatureteksten (66%) worden het meest genoemd.

5% aannames uit kandidaten in recruitmentsysteem

De recruitmentsite (18%) staat op de eerste plaats als het gaat om de aannames per wervingskanaal op de voet gevolgd door LinkedIn (17%). Referral recruitment staat op de derde plaats met 10% van de aannames. Via kandidaten in het recruitmentsysteem, zoals portefeuillekandidaten, worden 5% van de vacatures ingevuld. Een op de 50 vacatures wordt ingevuld door kandidaten in speciale talentpools die meestal ook in het recruitmentsysteem worden beheerd.

Outperformers uit kandidaten in het recruitmentsysteem

In het onderzoek is ook gevraagd om een inschatting te maken in hoeverre aannames de verwachtingen weten te overtreffen. Wanneer het gebruik van de wervingsmiddelen geplot worden tegenover de outperformers, worden een aantal wervingskansen zichtbaar. Kansen
die wervingsprofessionals in staat stellen om slimmer te werven in plaats van (alleen) meer. Organisaties zouden meer moeten investeren in referral recruitment, huidige medewerkers en de eigen recruitmentsite. Als het gaat om meer en slimmer inzetten van wervingskanalen voorhet werven van outperformers dan scoren talentpools, stagiaires, campus recruitment en het eigen recruitmentsysteem goed.

Belang van een goed recruitmentsysteem

Uit het onderzoek komt duidelijk het belang van een goed recruitmentsysteem naar voren. Als het gaat om de prioriteiten voor 2016 dan scoren vacatures invullen (61%), verbeteren recruitmentsite (52%), optimaliseren recruitmentproces (47%) en candidate experience verbeteren (39%) hoog in het onderzoek. Het recruitmentsysteem speelt bij al deze zaken een rol.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van prioriteiten voor 2016 waarbij het recruitmentsysteem direct of indirect een rol speelt om dit te verwezenlijken.

PrioriteitPercentage (%)
Vacatures vervullen61%
Verbeteren recruitmentsite52%
Optimaliseren recruitmentproces47%
Relatie aangaan toptalent45%
Candidate experience verbeteren39%
Talent pooling39%
Quality of hire verbeteren32%
Data driven recruitment23%

Over het onderzoek

In de eerste drie weken van januari zijn 289 wervingsprofessionals online ondervraagd door onderzoeksbureau Intelligence Group in opdracht van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. 77 procent van hen was werkzaam in recruitment, gevolgd door 45 procent werkzaam in arbeidsmarktcommunicatie. Het onderzoek had tot doel om tot een totaalbeeld te komen van het vakgebied anno 2016, o.a. op het gebied van belangrijkste trends, ontwikkelingen en effectiviteit van wervingskanalen. De complete 28 pagina’s tellende rapportage Stand van Werven 2016 is gratis te downloaden.