Whitepaper Arbeidsmobiliteit

1679

Globalisering, robotisering, virtuele werkomgevingen, de wereld verandert en de arbeidsmarkt verandert mee. Steeds meer ontstaat een trend van duurzaam inzetbare medewerkers en flexibele organisaties die niet uitgaan van de baan, maar van het werk. Lees meer in deze whitepaper arbeidsmobiliteit.

Op weg naar een nieuwe arbeidsmarkt

Arbeidsmobiliteit manifesteert zich in diverse vormen. Organisaties staan voor vragen als: hoe trek ik de juiste mensen aan, wat is de positie van ons tijdelijk personeel, hoe houd ik mijn medewerkers maximaal inzetbaar en hoe kan ik boventallig geworden mensen verder op weg helpen?

Optimale benadering voor werkgever en werknemer

Werkgevers zoeken hierin naar een optimale benadering, terwijl ook de werknemer een belangrijke rol vervult. Hoe benut je als werknemer maximaal je eigen vakmanschap en hoe vergroot je je eigen waarde op de arbeidsmarkt? Het verbinden van verschillende behoeften, resources, actoren, systemen en middelen zal voor elke organisatie maatwerk zijn.

Download de whitepaper

Connexys heeft over dit onderwerp een whitepaper geschreven. Hierin onderzoeken zij hoe organisaties en medewerkers zich kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. De whitepaper geeft een visie op mobiliteit en wordt geïllustreerd met een best practice uit de Nederlandse praktijk.

Download de whitepaper