Vitalis WoonZorg Groep kiest voor Connexys Mobiliteit

2316
Vitalis WoonZorg Groep kiest voor Connexys Mobiliteit

Organisaties zijn ieder op hun eigen manier bezig met personeelsplanning. De ene organisatie heeft daarop al een lange termijn visie. De andere organisatie is net pas bezig met het uitrollen van de eerste plannen. Vitalis WoonZorg Groep is een meerjarig contract aangegaan voor het gebruik van de Connexys Mobiliteitsoplossing. 

Gedwongen arbeidsmobiliteit vastleggen

Bij Vitalis WoonZorg Groep heeft men te maken met gedwongen arbeidsmobiliteit in de vorm van boventalligheid. Bij deze zorgorganisatie is intramurale en extramurale zorg hun core business. Door bezuinigingen moet er bespaard worden op extramurale zorg en verlaten vanaf 250 mensen gefaseerd per 1 januari jl. Vitalis. Dat was de reden waarom men op zoek ging naar een nieuw mobiliteitssysteem om deze groep mensen gericht te kunnen volgen.

Bij boventalligheidstrajecten is dossiervorming namelijk van essentieel belang. De Connexys mobiliteitsoplossing voorziet hierin doordat automatisch voor elke medewerker een dossier wordt aangemaakt. Hierin is het mogelijk om onder andere de skills van de kandidaat bij te houden. Verder is inzichtelijk welke taken per kandidaat ondernomen moet worden en kunnen uitgebreide rapportages worden gegenereerd.

Charlotte Beerens, P&O-adviseur van Vitalis WoonZorg Groep is nauw betrokken geweest bij de keuze voor Connexys. Zij zegt hierover het volgende:

“Connexys biedt ons een gedegen oplossing, waarmee we ons mobiliteitsproces kunnen registreren en bovenal inzichtelijk kunnen maken door middel van rapportages. Op deze manier kunnen we onze voortgang blijven bewaken.”

Over Vitalis WoonZorg Groep

Vitalis WoonZorg Groep is een woon-, zorg-, en behandelorganisatie die woon-, welzijns-, behandel- en zorgdiensten voor senioren levert in de regio Eindhoven. Vitalis heeft drie verpleeghuizen en 17 appartementencomplexen voor woonzorg waar vele vormen van zorg en diensten worden geleverd. Bij de Vitalis WoonZorg Groep werken ongeveer 2.500 werknemers, die samen met meer dan 1.100 vrijwilligers dagelijks ondersteuning bieden aan meer dan 4.700 cliënten, zodat zij zelfstandig kunnen wonen of verblijven op de manier die hún voor ogen staat. Voor de zorg en zorgverlening hanteert de Vitalis WoonZorg Groep bovendien géén winstoogmerk. De winst uit de opbrengsten van de verhuur en verkoop van appartementen wordt geïnvesteerd in zorg.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website.

DELEN