10 valkuilen bij de keuze van een recruitmentsysteem

2047
Deel I: Cruciale tips voor het selecteren van je recruitmentsysteem

De keuze van een recruitmentsysteem dat past bij jouw wensen en eisen is verre van eenvoudig. In de praktijk blijkt dat werkgevers het nogal eens onderschatten en jaren lang aan een systeem vast zitten dat niet goed aansluit op de behoeften. Een gedegen keuze maken wordt met inachtneming van deze 10 valkuilen een stuk eenvoudiger.

1. Techniek centraal stellen i.p.v. proces

Een recruitmentsysteem faciliteert het wervingsproces. En niet andersom. Voordat je je gaat oriënteren op mogelijke leveranciers dien je eerst het eigen wervingsproces goed beschreven hebben. Documenteer en beheer gedetailleerde processen en projectplan met duidelijke taken en verantwoordelijkheden. Het is essentieel om het eigen wervingsproces als uitgangspunt te nemen en niet het recruitmentsysteem.

Deze pagina is alleen helemaal te lezen met een (gratis) Recruitmentsystemen.nl account.